Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie istnieje od 1 września 1990 roku, co oznacza, że powołany został wraz z całą, odrodzoną po ponad 40 latach, formacją. W 2002 roku prezydent RP za szczególne osiągnięcia nadał Oddziałowi Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Również w 2009 roku Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie otrzymał z rak Ministra Obrony Narodowej Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP, za szczególne osiągnięcia podczas wykonywania zadań służbowych w 2008 roku, w tym profesjonalne działanie na miejscu katastrofy samolotu wojskowego CASA.

Na obszarze obsługiwanym przez OŻW w Szczecinie znajdują się największe tereny poligonowe w kraju: Wicko Morskie, Drawsko Pomorskie oraz Nadarzyce. Na terenie odpowiedzialności Oddziału stacjonują jednostki Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, jak również znajduje się Sztab Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Stąd specyfika Oddziału, polegająca głównie na zabezpieczeniu ćwiczeń i przegrupowań wojsk własnych i sojuszniczych.

Z jak intensywną służbą mają do czynienia szczecińscy żandarmi, niech będą przykładem pierwsze w historii ćwiczenia wojsk NATO pk. „Baltic Cooperation” w 1996 r. oraz również pierwsze od wielu lat ćwiczenia taktyczne z komponentami wszystkich resortów Sił Zbrojnych RP pk. „Anakonda” w 2006 roku. Na stałe wpisane są też w kalendarz Oddziału zabezpieczenia ćwiczeń i przegrupowania wojsk brytyjskich, niemieckich, holenderskich, amerykańskich, włoskich i duńskich na CSWL Drawsko Pomorskie.

Oddział aktywnie współpracuje z innymi służbami mundurowymi, takimi jak szczecińska Policja, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna czy Straż Miejska. Szczególnie intensywna współpraca z Policją zaowocowała szeregiem wspólnych ćwiczeń – m.in. wspólnie z samodzielnymi pododdziałami antyterrorystycznymi Policji szczecińscy żandarmi doskonalą umiejętności w szkoleniach dotyczących działania w sytuacji kryzysowej. Od października 1995 roku Oddział systematycznie współpracuje z niemieckim 801 Batalionem Fieldjager w Neubrandenburgu, z którym uczestniczy w zabezpieczeniach przegrupowań i ćwiczeń wojsk sojuszniczych z terenu Niemiec na obszar RP. Obie jednostki wymieniają doświadczenia, uczestniczą we wspólnych szkoleniach i działają w ramach współpracy przygranicznej.

Żandarmi z OŻW w Szczecinie oraz podległych jednostek uczestniczą z misjach: w Libanie (UNIFIL), Syrii (UNDOF), Iraku (MND C-S), Afganistanie (ISAF), Bośni i Hercegowinie (EUFOR) i Kosowie (KFOR). Szczecińscy żandarmi aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. M.in. żołnierze Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie rokrocznie uczestniczą w akcji „Bezpieczna Woda” – programie edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa publicznego, adresowanym głównie do turystów wypoczywających nad Bałtykiem.

Oddział cyklicznie współorganizuje akcje ze szkołami gimnazjalnymi, placówkami wychowawczymi, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym, takie jak: Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz „Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których głównym celem było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

Od kwietnia 2006 roku przy Oddziale ŻW w Szczecinie działa Koło Regionalne Stowarzyszenia ŻW „Żandarm”, którego celem jest integrowanie środowisk żołnierzy rezerwy, promowanie bieżącej działalności formacji oraz kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie
Piotra Skargi 34
70-904 Szczecin
tel. 261455610
fax. 261455613
ozwszczecin.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane